Søg støtte

Søg

Selvhjælpsgrupper i Odder


Donation

Projekt

Fodbold for udsatte unge piger

Spillerforeningen

Med støtte fra TrygFonden kan Spillerforeningen udvikle deres succeskoncept Arena Spartacus med faste aktiviteter målrettet udsatte unge piger. Arena Spartacus er et tilbud til udsatte børn og unge, hvor kendte tidligere og nuværende fodboldspillere giver gratis fodboldtræning. Evalueringer for 2013 viser, at rigtig mange unge udsatte drenge har haft stor glæde af at være en del af Arena Spartacus, mens de unge piger har været sværere at fastholde. Dette skyldes dels, at pigerne fysisk og kulturelt bliver kørt ud på sidelinjen af de deltagende drenge, dels at især piger med etnisk minoritetsbaggrund er begrænset af en skærpet bevågenhed fra deres forældre. Derfor vil Spillerforeningen gennemføre træning med faste, primært kvindelige trænere rekrutteret blandt tidligere topspillere. Målet er at gøre træningen så attraktiv, at pigerne bliver en fast del af Arena Spartacus, der som et fast ugentligt holdepunkt kan danne grundlag for yderligere sociale initiativer, eksempelvis støtte til lektielæsning og uddannelse til træner eller dommer. TrygFonden har tidligere støttet Arena Spartacus med 1.625.000 kr., og projektet er allerede etableret med succes i seks boligområder i Bispebjerg, på Nørrebro, i Husum, Ålborg, Herlev og Silkeborg. TrygFonden har støttet projektet med 1.000.000 kr.

Tildelt støtte

1.000.000 kr.

2014

Modtager

Spillerforeningen

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet