Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Forskningsprojekt

Forældre giver børn muligheder

Aarhus Universitet

Donationen går til analyser af eksisterende data om forældreadfærd og -karakteristika sammenholdt med børns færdigheder. Det skal ske med henblik på at forbedre og udvikle mere effektive indsatser til forældreindsatser. I dag igangsættes ofte indsatser målrettet forældre for at imødegå de tidlige forskelle mellem børns udviklingsmuligheder, men der er en klar formodning om, at indsatserne på dette område kan forbedres, så de motiverer forældrene mere. Det gælder bl.a. forældreindsatsen VLS-Forældre. Kvalitative forskelle i måden at være forældre på har store konsekvenser for børns udvikling af tidlige kognitive færdigheder som sprog, matematik og selvregulering samt af socioemotionelle færdigheder, der igen er vigtige forudsætninger for skoleparathed og faglig udvikling.

Tildelt støtte

988.928 kr.

2019

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start