Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Fra fangenskab til fællesskab

Café Exit

Denne donation går til projektet ” Fra fangenskab til fællesskab”, der har til formål at udvikle en metode til at skabe et godt match mellem indsatte/tidligere indsatte og frivillige fra lokale sognekirker, som kan lette de indsattes vej ud i samfundet efter endt afsoning. Folk skal bl.a. have viden om de udfordringer, som løsladte står med efter endt afsoning, og fordomme, som hersker både hos indsatte, løsladte og ’almindelige borgere’, skal udfordres. Endeligt skal de lokale menigheder forberedes på at modtage løsladte og hjælpe med praktisk bistand og social imødekommenhed. Foreningen Café Exit blev oprettet i 2007 på initiativ af Fangekoret, præster fra Vestre Fængsel og Apostelkirken. Foreningen har til formål gennem kirkeligt socialt arbejde at hjælpe indsatte og tidligere indsatte, der beslutter sig for at leve et liv uden kriminalitet. Projektet er et pilotprojekt, og er erfaringerne gode, er det hensigten, at det skal udvides til et landsdækkende projekt.

Tildelt støtte

274.750 kr.

2017

Modtager

Café Exit

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle