Søg støtte

Søg

I fællesskab om englekjoler


Donation

Projekt

Fremtidens Ambulancetjeneste

Region Hovedstaden

Donationen går til at udvikle og styrke ambulancetjenesten i Danmark ved at løfte det uddannelses- og sundhedsfaglige niveau for ambulancebehandlere og paramedicinere. Ambulancer og ambulancepersonale er ofte de første fra sundhedsvæsnet, som borgerne møder ved akut sygdom og tilskadekomst. Ambulancepersonalet påbegynder livreddende behandling, afbøder borgernes kritiske tilstand og faciliterer transport til videre behandling på hospitalerne eller til andre relevante behandlingsmuligheder. Alt dette stiller store krav til ambulancepersonalets sundhedsfaglige niveau og kompetencer. Forskerne ønsker derfor med dette projekt at udvikle det faglige miljø på det præhospitale område ved at højne uddannelsesniveauet, så ambulancepersonalet i fremtiden selv kan drive forskning og udvikling og derigennem løbende inddrage viden og erfaringer fra ambulancetjenestens virke i den kontinuerlige præhospitale udvikling. Projektet kigger derudover på at finde meningsfyldte kvalitetsparametre for ambulancetjenesten foruden de allerede anvendte, herunder måling af tid. Projektet forankres i Region Hovedstadens Akutberedskab og søger samarbejde på tværs af regionerne og landets ambulancetjenester.

Tildelt støtte

2.000.000 kr.

2021

Modtager

Region Hovedstaden

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart