Søg støtte

Søg

Indkøb af cykelhjelme


Donation

Projekt

Fritidsjob til ALLE unge

AKB, Lundtoftegade

Unge fra udsatte boligområder er i særlig risiko for at få problemer inden for misbrug, kriminalitet og radikalisering og for at blive udelukket fra arbejdsmarkedet. Boligselskabet AKB, Lundtoftegade ønsker med dette projekt at fremme den fremtidige uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning blandt 13-17-årige i tre boligområder på Nørrebro, i Sydhavnen og Sjælør. Projektet skal fungere som en før-indsats, hvor de unge får en positiv oplevelse med det at have et fritidsjob. Gennem projektet vil 20 unge blive indsluset i særligt tilrettelagte fritidsjob, hvor de sideløbende vil modtage vejledning med fokus på kompetenceudvikling.

Tildelt støtte

256.150 kr.

2014

Modtager

AKB, Lundtoftegade

Region

Hovedstaden