Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Frivillige til unge kræftramte

Ung kræft i Kræftens Bekæmpelse

Hvert år får 1.400 unge mellem 15 og 39 år konstateret en livstruende kræftsygdom. Over 87 pct. overlever, men diagnosen og behandlingen har store konsekvenser for den enkelte. En kræftsygdom kræver lange indlæggelser og er svær at forene med et almindeligt liv – især for unge, hvor det sociale liv med venner, kærester og studiekammerater fylder meget, og de lidt ældre, der er i gang med karrieren og ved at stifte familie. Det giver frustrationer, og de unge føler sig ensomme og isolerede. Derfor vil dette toårige pilotprojekt rekruttere og uddanne 20 unge tidligere kræftpatienter til at fungere som frivillige besøgsvenner til unge kræftramte på Rigshospitalet og Herlev Hospital. De frivillige kræftoverlevere skal hjælpe de unge indlagte kræftpatienter til at føle sig mindre ensomme og indgyde håb. Udover at få unge kræftramte til at mestre deres liv med alvorlig sygdom og komme styrket ud af forløbet, har pilotprojektet til formål at udvikle en frivilligordning, som kan udbredes til andre hospitaler, der behandler unge kræftpatienter.

Tildelt støtte

200.000 kr.

2015

Modtager

Ung kræft i Kræftens Bekæmpelse

Region

Hovedstaden

Fokusområde

En plads i fællesskabet