Søg støtte

Søg

Mobile hjertestartere


Donation

Projekt

Funktionsnedsat i fællesskaber

Å-Center Syds Venner

Å-center Syd i Skjern har tre dagtilbud og to bofællesskaber for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer samt bostøtte til personer, der bor i egen bolig. Fælles for dem er, at de har en anstrengt økonomi, hvor der kun er råd til de daglige fornødenheder. Med donationen kan Å-center Syds venner give brugerne og deres pårørende nogle gode oplevelser med bl.a. fisketure, musikdage, biografture og spilledage, som skal bringe glæde ind i hverdagen og positive aktiviteter at samles om.

Tildelt støtte

65.000 kr.

2022

Modtager

Å-Center Syds Venner

Region

Midtjylland

Delmål

Fællesskaber for alle