Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Forskningsprojekt

Gentænk lungerehabilitering

Lungemedicinsk Forskningsenhed Afdeling for Lungemedicin Kettegård Alle 30 Hvidovre Hospital 2650 Hvidovre

Donationen går til at undersøge effekten af to nye metoder til lungerehabilitering samt effekten af et fastholdelsesprogram til patienter, der er afskåret fra vanlig lungerehabilitering i kommuner og på hospitaler. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er relateret til alder og rygning, og det anslås, at 12 procent af alle voksne danskere over 45 år har KOL. Lungerehabilitering er en central del af behandlingen for at forbedre symptomer og livskvalitet og samtidig reducere sundhedsudgifterne. Alligevel modtager mindre end 30 pct. af KOL-patienter lungerehabilitering, bl.a. fordi afstand til rehabiliteringscentre er udfordrende, især for de mest udsatte og dem med svær sygdom. Der eksisterer pt. ikke alternative tilbud eller metoder til den etablerede lungerehabilitering på de kommunale sundhedscentre og på hospitalerne. Forskerne ønsker derfor at afprøve en ny individualiseret hjemmebaseret rehabilitering samt en gruppesuperviseret lunge-telerehabilitering og måle effekten op mod den eksisterende behandling. Viser resultaterne sig at være positive, kan det forbedre mange KOL-patienters rehabilitering og livskvalitet.

Tildelt støtte

2.957.000 kr.

2021

Modtager

Lungemedicinsk Forskningsenhed Afdeling for Lungemedicin Kettegård Alle 30 Hvidovre Hospital 2650 Hvidovre

Region

Landsdækkende