Søg støtte

Søg

Get2Sport

Idrætsforeningslivet oplever en særlig række udfordringer i socialt udsatte områder grundet den store fraflytning, social skævhed og manglende oplysning om den danske foreningskultur, der er baseret på frivilligt og ulønnet arbejde. 

TrygFonden vil i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund styrke eksisterende idrætsforeninger i udsatte boligområder for at give lokale børn og unge en plads i idrætsforeningslivet.

Indsatsen, der hedder Get2Sport, har hidtil især taget udgangspunkt i fodbold, men for at styrke potentialet for inklusion, arbejder DIF nu også med en bredere pallette af idrætstilbud, herunder fx boksning og taekwondo.

Samtidig med at vi vil have flere unge i udsatte boligområder ind i idrætsforeningerne, arbejder vi også for, at de selv bliver frivillige og for nogles vedkommende endda trænere og ledere.

Vores samarbejde med DIF har særligt fokus på at skabe øget inklusion af piger i de lokale idrætsforeninger. Dette fokus bunder i, at piger fra udsatte boligområder er særligt underrepræsenterede i idrætsforeningslivet.

 

Målsætninger

  • Fastholdelse af den samlede Get2Sport-indsats samt udbredelse til yderligere 2-3 kommuner/boligområder.
  • Gennemførelse af effektmåling af Get2Sport i samarbejde med VIVE samt justering af Get2Sport-indsatsen samt formidling af viden på baggrund af effektmålingen.
  • Fortsat fokus på rekruttering og fastholdelse af piger i foreningsidrætten.
 

Har du spørgsmål?

Christoffer Elbrønd

Projektchef