Søg støtte

Søg

Varmeskab hjertestarter


Donation

Forskningsprojekt

Hjernetræning efter depression

Psykiatrisk Center Glostrup

Donationen går til at undersøge, om en danskproduceret kognitiv træningsapplikation, Healthy Brain, kan genoptræne nedsat kognitivt funktionsniveau blandt tidligere depressive. Ses der en positiv effekt ved brugen af appen, kunne det i så fald øge målgruppens funktionsevne, livskvalitet og reducere mulige tilbagefald. En stor andel af tidligere depressive oplever at have vedvarende kognitive problemer, herunder nedsat indlæring, fokus og fastholdelse af planer, hvilket bl.a. vanskeliggør evnen til at fastholde et arbejde. Forsøget vil bl.a. afprøve, om et IT-baseret træningsprogram kun virker på de specifikke kognitive evner, der trænes, eller om en potentiel effekt overføres til andre kognitive domæner. I en kørselssimulator vil det eksempelvis blive undersøgt, om det bliver nemmere at finde vej i en bil, når man i appen har trænet at finde vej i en labyrint. Alle deltagere bliver testet i en række neuropsykologiske tests før og efter en træningsperiode på 12 uger. Foruden gruppen af tidligere depressive, inkluderer projektet også to kontrolgrupper.

Tildelt støtte

3.246.935 kr.

2018

Modtager

Psykiatrisk Center Glostrup

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed