Søg støtte

Søg

Selvhjælpsgrupper i Odder


Donation

Forskningsprojekt

Hjerterehabilitering, Ph.d.

Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitet

En donation fra TrygFonden gør det nu muligt at undersøge den langsigtede effekt af et ændret rehabiliteringskoncept for hjertepatienter. Det er veldokumenteret, at hjerterehabilitering nedsætter sygelighed og dødelighed. Erfaringer viser imidlertid, at det for mange hjertepatienter ikke virker eller kun virker kortvarigt, og at patienterne med tiden falder tilbage i tidligere usunde vaner. Projektet vil derfor undersøge effekten af et koncept, der ikke bare baserer sig på traditionel undervisning og fysisk træning, men som igennem et otte ugers forløb i højere grad involverer deltagerne. Forløbet gør eksempelvis brug af motiverende samtaler, individuel rådgivning og inddrager erfarne patienter. Projektet afvikles på tre hospitaler: Ringkøbing, Holstebro og Herning og inkluderer 750 patienter. Der bliver bl.a. målt på livskvalitet, såkaldte mestringsevner og depressive symptomer før og efter rehabiliteringen. Derudover foretages der en langtidsopfølgning via registerdata om død og genindlæggelser. TrygFonden har støttet projektet med 552.832 kr.

Tildelt støtte

552.832 kr.

2013

Modtager

Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom