Søg støtte

Søg

BROEN hjælper udsatte børn


Donation

Forskningsprojekt

Hvorfor får børn hjertestop?

Københavns Universitet, sundhedsvidenskabeligt fakultet

Donationen går til en undersøgelse af, hvornår og under hvilke forhold børn får hjertestop. Hjertestop uden for hospital hos børn er sjældent, og der eksisterer i dag ikke et samlet overblik over den aldersmæssige fordeling af børn og unge, der får hjertestop, og hvordan forekomsten ser ud med hensyn til brug af hjertestarter, genoplivning ved lægmand, stødbare rytmer, brug af adrenalin, forekomst af behandlingsmulige årsager og kroniske sygdomme samt en række andre faktorer. Men den landsdækkende elektroniske registrering af hjertestop i Dansk Hjertestopregister, der i 2016 afløste det tidligere papirbaserede system, har bl.a. medført en mere præcis identifikation af hjertestop generelt og muliggjort forskning i journalindhold på nationalt plan. Ved kobling af registerdata samt manuel journalgennemgang skal dette projekt belyse, hvilke børn der potentielt kan reddes af præhospitalt personale og lægfolk, fx hjerteløbere.

Tildelt støtte

241.107 kr.

2020

Modtager

Københavns Universitet, sundhedsvidenskabeligt fakultet

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart