Søg støtte

Søg

Trivsel og bevægelse på Fyn


Donation

Projekt

I fællesskab om englekjoler

MindMyAngel

Denne donation går til at give forældre, der mister et spædbarn, mulighed for en smuk og værdig afsked med deres barn. Hvert år oplever over 1.000 forældrepar at miste deres spædbarn umiddelbart før, under eller efter fødslen, og det kan få alvorlige følger for deres trivsel og livskvalitet. MindMyAngel samarbejder med sundhedspersonalet på landets fødesteder, og frivillige hjælper med at sy englekjoler, sov-sødt-poser mv. af brudekjoler, som de får doneret. Mange af de frivillige har selv oplevet at miste et spædbarn, og indsatsen hjælper til at skabe et særligt fællesskab blandt både frivillige og forældre, hvilket også bidrager positivt i sorgprocessen.

Tildelt støtte

730.000 kr.

2023

Modtager

MindMyAngel

Region

Landsdækkende