Søg støtte

Søg

Side by side cykel


Donation

Projekt

Indkøb af sikkerhedsudstyr

Spejderskibet Klitta

Spejderskibet Klitta skal deltage i Tallshiprace i sommeren 2013, der er et togt, der varer seks uger. Spejderskibet lever op til Søfartsstyrelses sikkerhedskrav, men organisationen bag Tallship stiller flere sikkerhedskrav. Donationen fra TrygFonden skal derfor gå til anskaffelsen af livliner, bøjer, VHF-radio og nødraketter. Alt udstyret forbliver på skibet efter togtet.

Tildelt støtte

30.000 kr.

2013

Modtager

Spejderskibet Klitta

Region

Landsdækkende