Søg støtte

Søg

Førstehjælp og brand


Donation

Projekt

Internationalt kvindefællesskab

Frivilligcenter Sydfyn/Kontakt mellem Mennesker

Svendborg Kommunes ressourcer til flygtninge er få, og de tilbyder derfor kun det mest basale, mens de mange frivillige under Kontakt Mellem Mennesker (KMM) giver hjælpen et mere nærværende og medmenneskeligt ansigt. KMM har 26 års erfaring og består af cirka 25 frivillige sociale foreninger. Gennem to år har KMM kørt et projekt bestående af kvinder, der har stået over for mange af de samme udfordringer som de nyankomne flygtninge. I samarbejde med KMM’s ansatte og frivillige skal disse kvinder fungere som rollemodeller og modtagergruppe for flygtninge, som på længere sigt også skal opfordres til at danne selvhjælpsgrupper. Donationen skal gå til et projekt, der har til formål at forebygge isolation, ensomhed, angst og depression for kvinder fra forskellige nationer ved at indgå i fællesskaber og netværk.

Tildelt støtte

147.500 kr.

2016

Modtager

Frivilligcenter Sydfyn/Kontakt mellem Mennesker

Region

Syddanmark