Søg støtte

Søg

festival handicappede


Donation

Projekt

Intervention til børn med CP

Børneterapien, Odense Kommune

Videnskabelige undersøgelser viser at børn med unilateral cerebral parese har stor gavn ved at vende en særlig interventionsmetode (mCIMY-BiT) frem for ergoterapeutisk træning. Ergoterapeutgruppe i Børneterapien Odense har derfor et ønske om, at kvalitetsudvikle et målrettet interventionstilbud til børn med cerebral parese, der skal tage udgangspunkt i den testede interventionsmetode. Børnene testes før, under og efter forløbet, så det er muligt at dokumentere effekten af træningen. Ca. 2 ud af 1000 børn fødes med Cerebral Parese, hvilket svarer til ca. 5300 personer i alt.

Tildelt støtte

250.000 kr.

2013

Modtager

Børneterapien, Odense Kommune

Region

Syddanmark

Fokusområde

Mental sundhed