Søg støtte

Søg

Turlederposer


Donation

Udstyr

Investering i sikkerhedsudstyr

1. Mols Sø - Det Danske Spejderkorps

Søspejdergruppen, som består af børn og unge i alderen 8-16 år, lærer om sikker sejlads og at blive fortrolige med vandet. I sommerhalvåret sejler de ældste af søspejderne i patruljebåde af typen J22, og ofte ledsages de af en stor lederbåd eller en RIB-båd. Donationen går til indkøb af VHF-udsyr samt AIS-splittere, så sejlturene kan foregå i trygge rammer.

Tildelt støtte

53.407 kr.

2022

Modtager

1. Mols Sø - Det Danske Spejderkorps

Region

Midtjylland

Delmål

Respekt for vand