Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Forskningsprojekt

Klar til lyssværdsfægtning?

Aalborg Universitet

Donationen går til at undersøge, om udvikling af et nicheområde inden for idræt kan bidrage til, at børn og unge med udfordringer tilbydes en anderledes mulighed for at være en del af det nære samfund. For nogle er idræt en kilde til stor personlig tilfredsstillelse og gode sociale relationer, mens det for andre er en kilde til stigmatisering og nederlag. Dette projekt vil undersøge, hvordan idræt ikke entydigt og af sig selv leder til de positive gevinster for den fysiske, mentale og sociale sundhed, som idræt tilskrives. Forskerne vil udvikle et trænings- og legekoncept med fokus på lyssværd som både en fægtekunst og et populærkulturelt univers som fx Star Wars, der kalder på passion. Projektet bygger på dels etableret idrætssociologisk forskning, der ser idræt som en måde at opbygge både social og kulturel kapital, og dels forskning i digital fritid, som inkluderer fankulturer og populærkultur. Konceptet afprøves i Aalborg Fægteklub og skal give viden om, hvilken værdi populærkulturel fandom har for børn og unges motivation for at deltage i idræt. Børn i alderen 6-17 år deltager i undersøgelsen, der løber over de næste to år.

Tildelt støtte

792.750 kr.

2022

Modtager

Aalborg Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet