Søg støtte

Søg

Bro til fællesskabet


Donation

Forskningsprojekt

Klinik for Intensiv Livsstil

Rigshospitalet

Donationen går til projektet Klinik for Intensiv Livsstil, der skal undersøge perspektiver i behandlingen af diabetes type 2 med fysisk træning. Modtageren af donationen vil udvikle og teste en tilpasset version af den allerede eksisterende indsats mod diabetes 2, (U-TURN). Den tilpassede version kaldes U-TURN Adapt. Et stort pilotstudie skal afvikles med modificeret intervention, dvs. med mindre supervision fra sundhedspersonale, men mere digitalt og civilt understøttet intervention end den nuværende U-TURN-indsats. Det skal sammenlignes med den nuværende standardbehandling i et større lodtrækningsforsøg. Formålet med tilpasningen er at gøre indsatsen klar til fuldskala afprøvning gennem en række delprojekter. Det skal blandt andet undersøges, om man kan opnå resultater med en mindre intensiv træning, med større brug af digital støtte og med større inddragelse af kommunale og civile sundhedstilbud. Ansøger vil desuden se på, om der er en uheldig interaktion mellem træning og den medicin, som patienter med type II diabetes typisk indtager. Endelig vil projektet også fastholde og udbygge den eksisterende ambassadørordning, hvor ansøgers gruppe oplærer og støtter et større korps af ambassadører, som skal uddanne bl.a. deres kolleger. Endvidere vil projektet undersøge, hvordan der kan opbygges samarbejde mellem kommunale rehabiliteringscentre, idrætsorganisationer og diabetesforeninger.

Tildelt støtte

2018

Modtager

Rigshospitalet

Region

Landsdækkende