Søg støtte

Søg

Hør bedre - sammen


Donation

Forskningsprojekt

Kohorte til trafikulykker

Aalborg Universitet

Donationen går til at gennemføre en befolkningsundersøgelse for at få overblik over det reelle omfang af trafikulykker i Danmark. De officielle tal for kvæstede i trafikulykker i Danmark er baseret på politiets registreringer, men der er et meget stort mørketal, da mange ulykker sker, uden at politiet involveres. Forskerne vil derfor gennemføre en undersøgelse med en repræsentativ stikprøve på 30.000 danskere, som hvert kvartal i fem år skal selvrapportere deres ulykke. Stikprøvens ulykker kan herefter opregnes til hele befolkningen, og på denne måde kan både det reelle antal tilskadekomne ved trafikulykker og udviklingen over tid bestemmes. Med de indsamlede data vil det være muligt at give et rimeligt sikkert bud på det reelle antal kvæstede, og efter nogle år kan der laves forholdsvis detaljerede analyser af særlige trafikanttyper og ulykkestyper samt skabe et første indtryk af, hvorvidt der er tendenser i det samlede ulykkesbillede. Formålet er at bidrage til bedre trafiksikkerhed – ikke mindst blandt cyklister og fodgængere, der på grund af det store mørketal i dag ofte glemmes i det ulykkesforebyggende arbejde.

Tildelt støtte

2.209.032 kr.

2021

Modtager

Aalborg Universitet

Region

Landsdækkende