Søg støtte

Søg

Præhospital hjertestop


Donation

Udstyr

Kommunikation for handicappede

Odense Værkstederne

Odense Værkstederne er fire job-, kursus- og aktivitetssteder for voksne borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Skovgården, som er et af disse tilbud, vil med donationen fra TrygFonden anskaffe en touchscreen-computer med programmet Tobii. Tobii er et kommunikationsredskab, som gør det nemmere for handicappede at kommunikere med omverdenen, og den vil således understøtte brugernes interaktion med personalet såvel som med hinanden.

Tildelt støtte

19.450 kr.

2013

Modtager

Odense Værkstederne

Region

Syddanmark