Søg støtte

Søg

Lær om brand i skolen

Ild er spændende, men også farligt. Det er vigtigt at klæde børn godt på med viden om ild og brand i en tidlig alder og lære dem, hvad man gør, hvis det pludselig brænder. TrygFonden og en række partnere har udviklet materialer til undervisning i folkeskolen.

Hvert år står uge 40 i ”flammernes tegn” på mange af landets skoler. Her lærer børnene, hvordan de skal omgås ild, hvordan de forebygger brand, og hvad de stiller op, hvis uheldet er ude.

Klasseundervisningen tager udgangspunkt i undervisningsmaterialer, der er målrettet de enkelte klassetrin. Materialerne har vi udviklet i et samarbejde med Beredskabsstyrelsen og Danmarks Pædagogiske Universitet.

Siden 2008 er alle landets børnehaveklasser blevet tilbudt undervisningsmateriale om brandsikkerhed. Materialet består af elevbogen ”Da legehuset brændte”, målrettet folkeskolen 0.-1. klassetrin, og i "Ild - en farlig ven" til 4.-5. klassetrin.

Undgå brand derhjemme

I undervisningen lærer skolebørnene - bl.a. ved hjælp af en række videoer - om hvilke brandfare, man skal være opmærksom på derhjemme.
Til lærerne er der udarbejdet en lærervejledning (lærerens bog), et spændende forsøgssæt, som klassen kan lave interessante forsøg med, en kalenderplakat til klasseværelset og et flot diplom. Der er også udarbejdet et hæfte til redningsberedskaberne med ideer og inspiration til brug for aktiviteterne i uge 40.

Har du spørgsmål?

René Højer

Projektchef