Søg støtte

Søg

Etik- præhospital genoplivning


Donation

Forskningsprojekt

Læringstab for udsatte børn

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Donationen går til at undersøge effekterne af skolenedlukningerne blandt udsatte børn i forbindelse med coronaepidemien. Forskerne skal bl.a. undersøge, om udsatte børn oplevede et større læringstab end andre børn ved ikke at kunne gå fysisk i skole. Udsatte børn klarer sig generelt væsentligt dårligere i skolen end deres jævnaldrende. Eksempelvis har anbragte børn et karaktergennemsnit, der ligger to karakterpoint lavere end øvrige børn. Det betyder, at mange udsatte børn hverken får gennemført uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Forskerne vil derfor sammenligne udsatte børn, der i 2019 og 2021 tog 9. klasse, med øvrige elever for at undersøge, om der har været et læringstab, som udelukkende kan relateres til skolenedlukningen, og om den sociale ulighed dermed er blevet forstærket som følge af coronaepidemien.

Tildelt støtte

644.910 kr.

2022

Modtager

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start