Søg støtte

Søg

Nye Redningsflåder og drift


Donation

Projekt

Leg og bevægelse i hverdagen

Odder Kommune

Aktivitetscentret i Odder Kommune er et beskæftigelses- og dagtilbud for voksne med kognitive funktionsnedsættelser. Brugerne, hvoraf flere har livsstilssygdomme som følge af overvægt og manglende motion, har brug for hjælp til at motionere og være fysisk aktive i løbet af dagen, da de ikke kan deltage i sports- og foreningsaktiviteter. Med donationen kan der etableres en udendørs multifunktionel træningsstation med redskaber, som rummer forskellige anvendelsesmuligheder for sansestimulation, fysisk aktivitet, styrketræning, spontan leg og bevægelsesglæde. Træningsstationen placeres, så der er offentlig adgang, så de nærliggende botilbud, plejecenter og dagtilbud også kan benytte redskaberne.

Tildelt støtte

95.000 kr.

2023

Modtager

Odder Kommune

Region

Midtjylland

Delmål

Sundere liv