Søg støtte

Søg

Indkøb af redningsveste


Donation

Projekt

Lektiecafeen ’Stærke Sammen’

Lektiecafeen 'Stærke Sammen'.

Stærke Sammen er en lektiecafé for nydanskere i alle aldre. Lektiecaféen tilbyder både hjælp til skole, indlæring af dansk og til at forstå breve fra kommunen og andre offentlige instanser. Der tilbydes desuden vejledning vedrørende sundhed, børneopdragelse samt personlige problemer og traumer. Lektiecaféen har over 40 forskellige brugere i alderen 10-75 år. Denne donation går til at fortsætte driften af lektiecaféen og skal dermed bidrage til at integrere brugerne i det danske samfund

Tildelt støtte

61.400 kr.

2016

Modtager

Lektiecafeen 'Stærke Sammen'.

Region

Midtjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet