Søg støtte

Søg

Let adgang til pålidelig depressions-overvågning


Donation

Forskningsprojekt

Let adgang til pålidelig depressions-overvågning

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Et af de mest anvendte redskaber, som de professionelle behandlere bruger til at vurdere sværhedsgraden af en patients depression, er Hamilton Depressionsskala (HAM-D). Skalaen består af en række spørgsmål og kriterier, som behandleren gennemgår sammen med patienten. Bl.a. skal patienten fortælle, i hvilken grad og hvor ofte forskellige symptomer har været til stede de foregående dage. Skalaen afhænger således af patientens hukommelse, der ofte påvirkes negativt ved depression, og kræver desuden, at patienten kan skelne mellem intensitet og frekvens i perioden. Dette projekt vil udvikle og afprøve en app-baseret tilgang til HAM-D måling, hvor patienten indtaster data løbende. Den kontinuerlige dataindsamling skal gerne give et tidsmæssigt mere retvisende billede af patientens symptomer og deres sværhedsgrad, ligesom metoden vil være let tilgængelig for alle via deres smartphones. Målet med projektet er at udvikle en mere præcis, pålidelig og valideret målemetode til behandling af depression og gøre denne mere tilgængelig for de mange, der er ramt af sygdommen. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Psykiatrisk Center Nordsjælland og et privat firma, der har erfaring med software til vurdering af psykiske symptomer.

Tildelt støtte

500.850 kr.

2015

Modtager

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed