Søg støtte

Søg

Livskvalitet og friske sanser


Donation

Forskningsprojekt

Lex CORONA - SAFIR Family Talk

Region Hovedstadens Psykiatri

Donationen går til færdiggørelse af en undersøgelse om effekten af indsatsen SAFIR Family Talk Preventive Intervention i forhold til standardtilbuddet til børn og deres forældre i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er veldokumenteret, at børn af forældre med psykisk sygdom er i forhøjet risiko for selv at udvikle psykisk sygdom, og op mod halvdelen af disse børn vil udvikle en psykisk lidelse inden deres 30. leveår. Børnenes opvækstvilkår er kendetegnet ved flere risikofaktorer end hos deres jævnaldrende, eksempelvis at vokse op med en enlig forælder, anbringelse udenfor hjemmet og færre, som får en afgangseksamen fra grundskolen. En stor del af børnene får ingen særlig støtte, og ofte sker det først, når problemerne har tårnet sig op. Der er derfor et stort forebyggelsespotentiale i at minimere risikofaktorerne og styrke de beskyttende faktorer, så børnenes livsforløb forhåbentligt påvirkes i positiv retning. 300 familier med forældre med psykisk sygdom og børn i alderen 7-17 år skal deltage i indsatsen, og ambitionen er at bidrage med viden om, hvorvidt SAFIR Family Talk Preventive Intervention bør implementeres som et tilbud til familier ramt af psykisk sygdom.

Tildelt støtte

1.496.034 kr.

2023

Modtager

Region Hovedstadens Psykiatri

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start