Søg støtte

Søg

Livreddende førstehjælp

TrygFonden samarbejder med Dansk Råd for Genoplivning om at styrke organiseringen af den livreddende førstehjælp i Danmark.

Dansk Råd for Genoplivning består af en række medlemsorganisationer inden for førstehjælp, herunder lægevidenskabelige selskaber med interesse og specialviden inden for basal og avanceret hjertelungeredning samt de fem regionale præhospitale organisationer. Sidstnævnte er ansvarlige for at anvende Hjertestarter-Netværket, hvor hjertestartere er registreret samt sende hjerteløbere til borgere med formodet hjertestop. 

En del af samarbejdet med Dansk Råd for Genoplivning er Hjertestarterdagen den 16. oktober. Formålet med dagen er at øge opmærksomheden om livreddende førstehjælp blandt danskerne. På den årligt tilbagevendende Hjertestarterdag er der sædvanligvis en række gratis events over hele landet, hvor borgerne kan lære livreddende førstehjælp. Samarbejdet omfatter også dataindsamling til Dansk Hjertestopregister. 

Hjertestarterdagen

 

Dansk Råd for Genoplivning er en del af European Resuscitation Council (ERC) og søger i samarbejde med beslægtede nationale og internationale organisationer at udbrede kendskabet til livreddende førstehjælp. 

Har du spørgsmål?

Grethe Thomas

Projektchef