Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Projekt

Lyst til læring - Sjælland

Red Barnet Ungdom

Andelen af unge, der tager folkeskolens afgangsprøve eller fuldfører en ungdomsuddannelse, er væsentligt lavere for børn af ufaglærte og børn med ressourcesvag baggrund. Det faglige efterslæb ses allerede i grundskolen, og derfor er det vigtigt at sætte ind tidligt med skolerettede indsatser. Med donationen vil Red Barnet Ungdom oprette læringscaféer, hvor børn og unge, som ikke kan få støtte hjemme på grund af manglende faglige ressourcer, sproglige udfordringer eller manglende interesse for skolen i hjemmet, kan få hjælp til skolearbejdet. Indsatsen skal styrke udsatte børns faglige selvtillid, lyst til læring og trivsel, så de har bedre forudsætninger for at få det liv, de ønsker sig.

Tildelt støtte

931.964 kr.

2021

Modtager

Red Barnet Ungdom

Region

Sjælland

Delmål

Parat til uddannelse