Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Mænd mødes om skønlitteratur

Læseforeningen

Donationen går til at styrke mænds trivsel gennem deltagelse i ugentlige læsefællesskaber ud fra Læseforeningens metode ’guidet fælleslæsning’ i regi af Ældre Sagens lokalafdelinger i hele landet. Forskning peger på en kønsmæssig ulighed mellem mænd og kvinder i forhold til at opnå trivsel efter arbejdslivet, hvilket skyldes, at kvinder oftere end mænd indgår i sociale relationer på tværs af arbejdsliv og fritid. Derfor vil Læseforeningen sammen med Ældre Sagen rekruttere og involvere mænd i læsefællesskaber for at modvirke oplevelsen af ensomhed og den deraf følgende risiko for svækket mental sundhed. Målgruppen er mænd i alderen 60+ år i overgangen mellem arbejdsliv og pension. Projektet følges af forskere ved Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Tildelt støtte

2.741.590 kr.

2022

Modtager

Læseforeningen

Region

Landsdækkende

Delmål

Flere gode leveår