Søg støtte

Søg

Duocykel


Donation

Forskningsprojekt

Mentor-ordning Rygmarvsskadede

Vestdansk Center for Rygmarvsskade Viborg

TrygFonden har givet støttet til at afprøve og evaluere en mentorordning for personer med nyopstået rygmarvsskade. I Danmark lever cirka 3.000 mennesker med rygmarvsskade, og der kommer hvert år 130-160 nye tilfælde – eksempelvis som følge af trafikuheld eller alvorlig sygdom. Stort set alle kropsfunktioner, daglige aktiviteter og mulighed for at deltage i socialt liv ændres, og derfor gennemgår en rygmarvsskadet en voldsom fysisk, psykisk, social og økonomisk omvæltning. Usikkerhed, angst, depression og lav selvopfattelse er hyppige følgevirkninger og resulterer også i øget risiko for selvmord. Mentorordninger er i dag indført på flere rehabiliteringscentre i en lang række europæiske lande, og man antager, at en mentor med personlig erfaring og praktisk viden kan hjælpe en nyligt rygmarvsskadet til at få øje på mulighederne for at få et godt liv på trods. Projektet her skal undersøge, hvordan en mentorordning bedst organiseres og designes, og hvorvidt det individuelle udbytte står mål med indsatsen. Projektet gennemføres i et nationalt samarbejde mellem RYK (Rygmarvsskadede i Danmark) og de to danske centre for behandling og rehabilitering efter rygmarvsskade i henholdsvis Viborg og Holbæk. TrygFonden har støttet projektet med 500.000 kr.

Tildelt støtte

500.000 kr.

2014

Modtager

Vestdansk Center for Rygmarvsskade Viborg

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom