Søg støtte

Søg

førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Mentorstøtte - en ny start

Wican (Women, Integration, Craft and Networking)

I Vejle Kommune vil foreningen WICaN (Women, Integration, Craft and Networking) etablere et tilbud til ægtefælleforsørgede danske og ikke-danske kvinder. Ægtefælleforsørgede er ofte en overset gruppe, der ikke tilbydes hjælp i det kommunale system eller ikke er klar over, at de har mulighed for og krav på praktik og opkvalificering. Gruppen af kvinder er ofte ressourcestærke med mellemlange eller lange videregående uddannelser, som er meget motiverede for at deltage i forskellige aktiviteter, og mentorordninger kan give det nødvendige skub til at komme i gang. WICaN vil med dette projekt skabe en frivillig mentorordning, som over de næste to år skal hjælpe mindst 50 ægteskabsforsørgede kvinder med social og praktisk støtte, så de kan komme i gang med en uddannelse eller komme ud på arbejdsmarkedet. De frivillige mentorer tilbydes uddannelseskursus, hvor de lærer om etiske aspekter ved mentorrollen, samtaleteknikker og konflikthåndtering. Herefter skal mentor og den enkelte kvinde mødes op til 12 gange i løbet af seks måneder. Kvinderne får også mulighed for at deltage i WICaNs andre tilbud med kvindenetværk, kurser og andre aktiviteter, som dansk, syning og madlavning.

Tildelt støtte

200.000 kr.

2015

Modtager

Wican (Women, Integration, Craft and Networking)

Region

Syddanmark