Søg støtte

Søg

Elevråd opstart-synliggørelse


Donation

Forskningsprojekt

Migranter og psykisk sygdom

Psykiatrisk Center Ballerup (Region Hovedstadens Psykiatri)

Denne donation går til et projekt, der skal forbedre behandlingen, som migranter og flygtninge tilbydes i psykiatrisk regi. Samtidig skal det undersøges, hvorvidt det via tidlig behandling er muligt at forebygge, at mentale sundhedsproblemer udvikler sig til kroniske psykiske sygdomme hos flygtninge med traumer. Antallet af nytilkomne flygtninge er reduceret kraftigt, men i 2016 var der stadigt godt 100.000 flygtninge og familiesammenførte i Danmark. Mange flygtninge er belastet af en høj forekomst af mentale helbredsproblemer, fx Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD), der forekommer 10 gange hyppigere blandt flygtninge end i normalbefolkningen. Det nedsætter livskvaliteten hos den ramte person og medfører en stigende belastning af sundhedsvæsenet. Målet med projektet er derfor at bidrage til at forbedre behandlingen for flygtninge og migranter med psykiske problemer, så de kan se frem til en bedre fremtid.

Tildelt støtte

4.000.000 kr.

2017

Modtager

Psykiatrisk Center Ballerup (Region Hovedstadens Psykiatri)

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv