Søg støtte

Søg

Mind My Mind

Mind My Mind-projektet træner børn og unge i særlige metoder til at mestre deres angst, depressive symptomer eller adfærdsvanskeligheder. 

Hver femte ung i Danmark oplever symptomer på en psykisk sygdom, inden de når voksenalderen. TrygFonden og Psykiatrifonden er gået sammen om at udvikle et individuelt træningsforløb til hvert enkelt barn eller ung, der skal lære vedkommende metoder til at mestre de psykiske problemer.

Kerneidéen for behandlingsprogrammet, Mind My Mind, er at tilbyde psykologisk behandling af angst, depressive symptomer og adfærdsproblemer. Det er de tre mest udbredte mentale sundhedsproblemer blandt børn og unge, og de optræder ofte i kombination med hinanden.

En stor del af disse børn og unge står i dag uden muligheder for hjælp, da der kun findes ganske få offentlige tilbud, og de tilbydes langt fra i alle kommuner. Samtidig vil mange af disse børn falde uden for den målgruppe, som i dag bliver tilbudt hjælp i Børne- og ungdomspsykiatrien.

Sådan foregår det

I Mind My Mind træner deltagerne i 13 uger metoder til at mestre angst, depressive symptomer og /eller adfærdsvanskeligheder. Forældre til børn og unge med adfærdsvanskeligheder vil træne metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med deres barn.

Mind My Mind tilbydes af psykologer fra de fire udvalgte kommuners Pædagogiske Psykologiske Rådgivninger, PPR.

Forældre kan selv henvende sig, hvis de er bekymrede for deres barn, og fagfolk som lærere, sundhedsplejersker og læger skal også kunne henvise til projektet.

Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske metoder, der har vist god effekt hos børn og unge. Det nye er, at de bedste metoder er samlet i ét træningsprogram, så man kan tilpasse forløbet til det enkelte barn.

Har du spørgsmål?

Ida Hagemann

Projektchef