Søg støtte

Søg

Mindful med diabetes


Donation

Forskningsprojekt

Mindful med diabetes

Herlev og Gentofte hospital samt Steno Diabetes Center København

Donationen går til at pilotteste, om træning i compassion og mindfulness kan hjælpe børn og unge med diabetes samt deres forældre til bedre kommunikation omkring diabetes og dermed også bedre sygdomskontrol. I Danmark lider omkring 3.500 børn og unge af Type 1 diabetes. Sygdommen fylder meget i hverdagen, fordi hvert måltid og al fysisk aktivitet kan betyde, at der skal måles blodsukker og tages stilling til justering af insulinen. Med moderne behandling kan man følge de unges håndtering af deres diabetes nøje, og data kan downloades både hjemme og i klinikken, men det betyder også, at den unge er overvåget 24/7. Forskerne vil derfor undersøge, om man kan mindske den psykiske belastning og give bedre trivsel hos både de unge og deres forældre ved at træne forældrene i compassion og de unge i mindfulness. Projektet pilottestes for at afprøve accepten blandt de unge og deres forældre. Hvis resultaterne er positive, skal effekten af interventionen efterfølgende undersøges.

Tildelt støtte

1.000.000 kr.

2021

Modtager

Herlev og Gentofte hospital samt Steno Diabetes Center København

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet