Søg støtte

Søg

Hjertestarterskab


Donation

Forskningsprojekt

Minidiamanten: styr vreden

Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Vrede og udadreagerende adfærd hos børn kan påvirke børnenes udvikling og trivsel og er desuden forbundet med store omkostninger for deres venner, familie, lærere og øvrige omgivelser. Dette projekt vil afprøve et nyt undervisningsforløb kaldet Minidiamanten, der på forholdsvis kort tid lærer børn i indskolingen at håndtere både egen og andres vrede. Undervisningsforløbet er gruppebaseret og fokuserer på kropsfornemmelse, sansning og adfærd foruden at styrke børnenes empati og forståelse over for hinanden. Minidiamanten er allerede implementeret på flere folkeskoler, og de foreløbige resultater er meget positive. Der mangler imidlertid dokumentation for, hvor godt og hvordan undervisningsforløbet egentlig virker. Ved at sammenholde indskolingsbørn fra en kommune, hvor alle får tilbudt forløbet, med indskolingsbørn i en kommune, hvor ingen har gennemgået forløbet, vil dette projekt undersøge effekten, og bl.a. hvilke dele af forløbet der fungerer bedst. Formålet med projektet er at skabe evidens for effekten af Minidiamanten med henblik på at udbrede metoden til folkeskoler i hele landet.

Tildelt støtte

992.250 kr.

2015

Modtager

Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Et liv uden kriminalitet