Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Forskningsprojekt

MovetheHip - Træn dig sund!

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus

Denne donation går til et projekt, der skal undersøge den sundheds- og samfundsmæssige gevinst af et fysisk aktivt hverdagsliv for danskere med kronisk hoftesygdom. Hoftedysplasi er en af de mest almindelige kroniske hoftesygdomme, der ofte rammer yngre kvinder i den erhvervsaktive alder. I dag tilbydes ledbevarende hofteoperation (PAO) til behandling af hoftegener, men mange, der derudover er overvægtige, over 45 år eller lider af begyndende slidgigt, får ikke tilbudt operation, idet risikoen for forværring af symptomerne vurderes for stor. Den nuværende behandling til patienter, der ikke opereres, er vejledning i håndtering af hoftegener på hospital. Erfaringer har vist, at hoftegener bedres tre måneder efter denne vejledning. Meget tyder dog på, at nuværende behandling kan optimeres. Forskerne vil derfor sammenligne ændringer i smerter og funktionsevne mellem en ny behandling bestående af fysisk træning og nuværende behandling. Undersøgelsen gennemføres som et lodtrækningsforsøg med 200 deltagere, hvor halvdelen tildeles træning, og den anden halvdel tildeles nuværende behandling. Effekten vil primært blive målt på smerter, funktionsevne og livskvalitet. I et sundhedsøkonomisk studie vil effekter og omkostninger mellem de to behandlinger derudover blive sammenlignet. Undersøgelsen, der vil fokusere på både de kortsigtede og langsigtede effekter af de to behandlingsforløb hos patienterne med hoftedysplasi, er den første af sin slags, og den vil kunne bidrage med værdifuld viden til sundhedsfagfolk, patienter og politiske beslutningstagere.

Tildelt støtte

991.682 kr.

2020

Modtager

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus

Region

Landsdækkende