Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Udstyr

Musik i det fri

Plejeboligerne Frejasvænge

Musikterapi har haft en gavnlig virkning på beboerne på Frejasvænge, der er 12 plejeboliger til borgere med behov for særlig pleje og omsorg fx svært demente. Formålet med dette projekt er således at støtte med midler til indkøb af syv udendørs instrumenter, så beboerne får mulighed for andre former for musikterapi fx gruppemusikterapi, som kan være til gavn for både de demensramte og de pårørende.

Tildelt støtte

147.306 kr.

2016

Modtager

Plejeboligerne Frejasvænge

Region

Midtjylland