Søg støtte

Søg

Psykologisk Støtte


Donation

Udstyr

Musik i naturen

Svaleparken ældrecenter

Svaleparken Ældrecenter i Randers rummer mange demensramte beboere, som har vanskeligt ved at deltage i aktiviteter på centeret. Denne donation går til projektet Musik i naturen, som skal give de demente en anderledes mulighed for at danne relationer med andre. Musik har en evne til at fremkalde minder hos demente. De tildelte midler skal bruges til indkøb af forskellige musikinstrumenter.

Tildelt støtte

152.834 kr.

2019

Modtager

Svaleparken ældrecenter

Region

Midtjylland

Delmål

Et godt liv som pårørende