Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Udstyr

Musik på operationsstuen

Aalborg Universitetshospital

Aalborg Universitetshospital har gennem erfarings- og forskningsbaseret viden oplevet, at patienterne på operationsstuen beroliges, trøstes og øger mestringen af situationen, når der afspilles musik. Denne donation går således til indkøb og etablering af tre musikanlæg på operationsstuerne på Neurokirurgisk Operationsgang. Patienterne på Aalborg Universitetshospital modtages allerede med musik i ambulancen, i modtagelsen og i modtagelsen på intensiv afdeling.

Tildelt støtte

12.000 kr.

2017

Modtager

Aalborg Universitetshospital

Region

Nordjylland

Delmål

Sundere liv