Søg støtte

Søg

Når ADHD er en del af gamet


Donation

Projekt

Når ADHD er en del af gamet

ADHD-foreningen

Børn og unge med et handicap er mindre aktive i foreningslivet sammenlignet med jævnaldrende uden handicap. E-sport er en holdsport, hvor succes er afhængig af alle spillere på holdet, men mere individuelt end fx fodbold, da man i e-sport ofte spiller ved sin egen computer. Tilpasningsmulighederne i e-sport giver dermed deltagerne mulighed for at indgå i et fællesskab og interagere med de øvrige spillere i et miljø, som de kan overskue. Med donationen kan ADHD-foreningen udvikle et onlinetrænerkursus til de cirka 70 e-sportsklubber i Region Midtjylland og tilbyde dem sparring i forhold til at inkludere børn og unge med ADHD eller lignende vanskeligheder. Det skal få flere børn og unge til at blive en del af foreningsfællesskabet.

Tildelt støtte

239.650 kr.

2023

Modtager

ADHD-foreningen

Region

Midtjylland

Delmål

Alle med fra start