Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Udstyr

Natursociale fællesskaber

Red Barnet Lolland

Red Barnet Lollands målgruppe er socialt og økonomisk sårbar og deltager ikke i civilsamfundet på lige fod med andre borgere. Denne donation går til en Familieoplevelsesklub bestående af ca. 20 frivillige og 70-80 udsatte børn og forældre. Via aktiviteter og udflugter er formålet at skabe netværk for familierne og styrke dem mentalt og socialt.

Tildelt støtte

38.755 kr.

2019

Modtager

Red Barnet Lolland

Region

Sjælland

Delmål

Alle med fra start