Søg støtte

Søg

Offentligt redningsudstyr

TrygFondens redningsstiger og redningskranse kan være med til at redde liv, når uheldet er ude, og tiden er knap ved vandet. Vi opsætter løbende stiger i havne, hvor der kan ske ulykker.


TrygFondens redningsstiger og redningskranse er vigtige redskaber i en nødsituation. Vi har siden 2001 - sammen med redningskransenes faddere - ophængt mere end 7.000 rød-/hvidstribede redningskranse ved søer, strande og havne rundt om i landet.

Siden 2012 har vi - i et samarbejde med ingeniører - udviklet, designet og testet vores redningsstige. Stigen, der er nem at få øje på på alle tider af døgnet, gør det muligt at komme hurtigt op af vandet på steder, hvor det ellers kan være udfordrende.

I foråret 2019 ophængte vi 248 stiger på otte udvalgte havne og kajer, der alle er befærdede, ligesom der har været ulykker på flere af dem. Det er målet, at vi fra første halvdel af 2020 donerer op til 200 stiger om året.

Fem grunde til at vores redningsstige er unik

  1. Stigen er opbygget af få komponenter og kan sammensættes i den længde, man ønsker.
  2. Gummivangerne er fleksible og eftergivende ved eksempelvis mindre påsejlinger og isskruninger.
  3. Trinene er udformet, så man står solidt på dem – også når de er begroet med alger o.l.
  4. Materialerne er udvalgt for at opnå en længere levetid end den, der kendes fra traditionelle redningsstiger i galvaniseret stål.
  5. Stigen er forsynet med en solcelledrevet lysenhed, der oplyser stigen fra skumringstid til daggry hele året. Solcelle-konceptet gør stigen uafhængig af strømkilder

Sikker havn

TrygFonden har desuden indgået et samarbejde med FLID (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark), der sammen med Dansk Sejlunion står for konceptet Sikker Havn.

Projektet har fokus på at øge sikkerheden på lystbådehavne, og TrygFonden bidrager bl.a. ved at tilbyde havnene TrygFondens fadderordning omkring redningskranse.

Har du spørgsmål?

René Højer

Projektchef