Søg støtte

Søg

Førstehjælp på vandet


Donation

Forskningsprojekt

Opfølgning på Mind My Mind

Psykiatrifonden

Donationen går til en langtidsevaluering af ”Mind My Mind”-programmet til behandling af børn og unge med psykiske problemer og psykisk sygdom. Mind My Mind består af ca. 50 veldokumenterede metoder til tidlig og forebyggende behandling af følelses- og adfærdsmæssige problemer hos børn og unge. Programmet er egnet til børn og unge i alderen 6-16 år og kan behandle angst, depressive symptomer og adfærdsproblemer, som udgør hovedparten af psykologiske problemer hos børn. Det er veldokumenteret, at Mind My Mind efterfølgende gør børnene i stand til at klare hverdagen bedre, og de oplever færre symptomer, men der er endnu ikke gennemført en langtidsopfølgning af Mind My Mind-programmet. Forskerne skal derfor gennemføre en opfølgende undersøgelse, som skal vise, hvorvidt de positive effekter varer ved.

Tildelt støtte

999.379 kr.

2020

Modtager

Psykiatrifonden

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet