Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Forskningsprojekt

OPUS YOUNG – indsats på tværs

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden, Københavns Universitetshospital

Donationen går til at afprøve ”OPUS YOUNG”, der er en tværfaglig og tværsektoriel indsats, for unge med psykose for at forbedre de unges trivsel og udvikling samt forebygge, at de udvikler kronisk sygdom. Unge, der rammes tidligt af psykose, får oftere et dårligere forløb, end når sygdommen rammer i 20’erne. Der er solid national og international evidens for, at denne type behandling virker til voksne, så flere patienter bliver selvhjulpne og klarer uddannelse og arbejde, men der er hidtil ikke afprøvet OPUS-lignende intervention for børn og unge. Derfor skal OPUS-behandling nu afprøves på unge i alderen 12-17 år. I alt skal 284 patienter mellem 12-17 år og deres familier deltage i forsøget, som sammenligner OPUS Young-behandling med standardbehandling. OPUS Young-behandlingen er toårig, manualiseret, intensiv, stabil, recovery-orienteret, opsøgende, inddragende og ambulant. Primærbehandlerens relation til patient/pårørende og en høj grad af tilgængelighed og brugerinvolvering er central. Der er inkorporeret særligt relevante indsatser for unge i form af forebyggelse af misbrug, fokus på skole, uddannelses- og beskæftigelsesfastholdelse samt støtte i sektorovergange. Hvis behandlingen viser sig mere effektfuld end standardbehandlingen, vil indsatsen kunne fortsætte og implementeres som et permanent tilbud i Region Hovedstaden.

Tildelt støtte

5.170.441 kr.

2022

Modtager

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden, Københavns Universitetshospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start