Søg støtte

Søg

Etik- præhospital genoplivning


Donation

Projekt

Pårørendesamtalegrupper

Bedre Psykiatri Lyngby/ Rudersdal lokalafdeling

I psykiatrien er der fokus på den syge, mens de pårørende ofte lades alene med at klare den store belastning, de udsættes for. Pårørende oplever ofte social isolation pga. manglende tid og overskud til at fastholde sociale relationer eller deltage i sociale aktiviteter, og derfor har de brug for støtte. Med donationen kan der i de kommende år etableres pårørendegrupper for op til 75 personer, som ledes af professionelle med erfaring fra psykiatrien, og hvor der kan være foredrag om relevante emner, erfaringsudveksling og netværk for de pårørende.

Tildelt støtte

160.000 kr.

2023

Modtager

Bedre Psykiatri Lyngby/ Rudersdal lokalafdeling

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle