Søg støtte

Søg

Danske Soldater på Mission


Donation

Projekt

Patienten efter hjertestop

Nordsjællands Hospital Kardiologisk afdeling

Donationen gør det muligt at etablere en systematisk rapportering af patientrapporterede oplysninger blandt overlevere af hjertestop uden for hospital. Danmark er blandt de bedste i verden til at opnå overlevelse efter et hjertestop. Overlevelse er imidlertid ikke et fuldendt effektmål for succesfuld genoplivning, da hjertestop medfører en risiko for hjerneskade, som kan have en indgribende effekt på livskvalitet og funktionsniveau. Danmark har ikke et systematisk opfølgningsprogram til disse patienter, og derfor vil forskerne videreudvikle og teste et standardiseret spørgeskema til overlevere efter hjertestop uden for hospital. Indsamling af viden fra disse personer er værdifuld, da man som patient og/eller pårørende kan bidrage med vigtige perspektiver på forløbet som supplement til den professionelle sundhedsfaglige vurdering. Projektet gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet, Dansk Hjertestopregister og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

Tildelt støtte

3.142.904 kr.

2021

Modtager

Nordsjællands Hospital Kardiologisk afdeling

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart