Søg støtte

Søg

Indkøb af cykelhjelme


Donation

Projekt

PatientNetværket

Aalborg Universitet

Denne donation går til et projekt, der skal få unge med angst og depression til at øge deres fysiske aktivitet gennem et fælles patientnetværk. Baggrunden for projektet er, at unge med psykisk sårbarhed statistisk set har et lavt fysisk aktivitetsniveau og vanskeligt ved at skabe netværk, samtidig med at det er dokumenteret, at motivation og fastholdelse stiger, når motion foregår i gruppeaktiviteter. Projektet støttes i 2015 og 2016. I denne periode udvikles og gennemføres pilot-test med unge i alderen 18-30 år bosat i Aalborg Øst. Effekten af forløbet vil blive målt på både motivation, livskvalitet og fysisk aktivitet, ligesom en række sociale teknologier vil blive testet for deres evne til at understøtte og fastholde motionsnetværket. Viser pilotprojektet gode resultater, vil projektets manual kunne anvendes af fremtidige patientnetværk i kommunen, regionen og på nationalt plan. Projektet er et samarbejde mellem Lægerne Sløjfen, Aalborg Kommunes Sundhedscenter, Forskningsenheden for almen praksis i Aalborg og Center for Sundhedsinformatik ved Aalborg Universitet.

Tildelt støtte

839.425 kr.

2014

Modtager

Aalborg Universitet

Region

Nordjylland