Søg støtte

Søg

Vi10


Donation

Projekt

Peers som recoveryguider

Peer Partnerskabet

Denne donation går til projekt ”Peers som recoveryguider”. Udfordringerne med befolkningens mentale sundhed er voksende, og samtidig er det alment accepteret, at mennesker kan komme sig efter selv alvorlige psykiske vanskeligheder. At komme sig – også kaldet recovery – kræver den rette støtte. Foreningen Peer-Partnerskabet er etableret af Det Sociale Netværk og SIND og samarbejder med styrelser, regioner og kommuner om peer-støtte og recovery. Dette projekt skal udvikle ny personcentreret og recovery-orienteret praksis, hvori peer-støtte er et centralt element. Projektet er målrettet voksne, som oplever mental mistrivsel og sygdom, og som er støtte- eller behandlingssøgende i region eller kommune. Projektet bygger videre på erfaringer fra ”Udskrivningsguiden” og ”Guide til et godt hverdagsliv”, som indeholder mestringsstrategier og færdigheder, der skal hjælpe mennesker i at håndtere deres oplevelser med mental mistrivsel og psykisk sygdom.

Tildelt støtte

2.093.997 kr.

2021

Modtager

Peer Partnerskabet

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv