Søg støtte

Søg

Projekt Skovsgård Hotel 2.0


Donation

Projekt

Peers udvikler nye identiteter

Aktivitets- og Samværstilbud Kompasset

Selvom mange med psykisk sårbarhed ønsker at være aktive på arbejdsmarkedet, er det den gruppe af mennesker med den laveste beskæftigelsesgrad af alle handicapgrupper. Men det rette job under de rette forhold gavner den mentale sundhed og trivsel. Derfor arbejder de hos Peer2Peer Kompasset efter at hjælpe psykisk sårbare i beskæftigelse og mindske ensomheden gennem en peer-to-peer-indsats. En peer er en person, som selv er psykisk sårbar og har været eller stadig er i behandling. Dermed har en peer en anden tilgang og troværdighed end uddannet personale og er derfor et supplement til behandlingen. Denne donation går til at hjælpe psykisk sårbare videre i livet gennem en peer-orienteret beskæftigelsesindsats i Kompasset og kommunens andre aktivitets- og samværstilbud. Den primære målgruppe er personer, der er nået tilpas langt i deres recovery til at kunne reflektere over, hvad de har været igennem, og sekundært brugerne af Kompasset og beboere på botilbud, der bliver besøgt og hjulpet ud af deres ensomhed.

Tildelt støtte

400.000 kr.

2021

Modtager

Aktivitets- og Samværstilbud Kompasset

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle